• Zapytanie ofertowe na usługi regeneracji części i podzespołów samochodowych

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

  Przedmiot postępowania: Regeneracja części i podzespołów samochodowych.

  Termin składania ofert cenowych:  do dnia 07.12.2018r.

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe na dostawę oleju silnikowego wraz z opakowaniem, dostawa olejów przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ,  tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO,do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

  Przedmiot postępowania: dostawa oleju silnikowego wraz z opakowaniem, dostawa olejów przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.

  Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 07.12.2018r.

  Czytaj więcej
 • Dozorowanie Zajezdni MZK

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Prawo zamówień publicznych  tj. Dz.U. 2018 poz. 1986)

  Przedmiot postępowania: dozorowanie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu 
  Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w 2019 r.

  Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 07.12.2018 r.

  Czytaj więcej