Plan zamówień publicznych 2019

MZK w Nowym Targu informuje o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego

Załączniki: