Podhalańska Kolej Regionalna

Od 27 kwietnia 2018 roku na odcinku pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem rozpocznie funkcjonowanie Podhalańska Kolej Regionalna. Ideą przewodnią tego programu jest ograniczenie zanieczyszczeń środowiska poprzez zwiększenie udziału transportu zbiorowego w obsłudze regionu, zmniejszenie zatłoczenia na drogach dojazdowych do Nowego Targu i Zakopanego i skrócenie czasu przejazdu na tej trasie. Do programu została włączona komunikacja miejska w Nowym Targu i Zakopanem.

Podróżni, zależnie od potrzeb, oprócz przejazdu pociągiem będą mogli nabywać zintegrowane bilety na przejazd autobusem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu lub Komunikacją Miejską w Zakopanem.

Czas ważności biletu na przejazd pociągiem i komunikacją MZK lub pociągiem i komunikacją miejska w Zakopanem jest ograniczony do 90 minut, natomiast w przypadku biletu upoważniającego do przejazdu pociągiem i autobusami komunikacji miejskiej Nowy Targ i Zakopane bilet jest ważny przez 120 minut. Bilety w ramach systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej będzie można nabywać u pracowników obsługi pociągu, w biletomatach, poprzez internet lub w kasie MZK.

W okresie uruchamiania programu centralnym punktem obsługi podróżnych w zakresie sprzedaży biletów będzie kasa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu os. Konfederacji Tatrzańskiej 1. Docelowo Nowym Targu planuje się uruchomić biletomaty na dworcu autobusowym, DEKADA, na dworcu kolejowym, w Rynku i przy ul. Szaflarskiej.

Załączniki: