Informacje o jednostce

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a
34-400 Nowy Targ

NIP 735-001-40-12

adres email : mzk@nowytarg.pl

 1. Administratorem Państwa danych jest Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu mail mzk@nowytarg.pl .tel 182665882..Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję.
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.
 8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych , a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

nr rachunku bankowego; Bank Pekao S.A. 16 1240 1574 1111 0000 0790 6745

Wydawanie i sprzedaż biletów dla odbiorców hurtowych w każdy dzień roboczy w godz. 7.00 - 11.00

Godziny otwarcia biura: 7.00 -15.00

nr tel./fax (18) 266-58-82 – sekretariat, mail: mzk@nowytarg.pl
nr wew. 21  płace  mail: halina_milaniakkosakowska@mzk.nowytarg.pl
nr wew. 22 dyspozytor
nr wew. 23 kierownik warsztatu naprawczego MZK mail: leszek_golebiowski@mzk.nowytarg.pl
nr wew. 24 kasa zakładu: boguslawa_majchrowicz@mzk.nowytarg.pl
nr wew. 25 główny księgowy, mail: kinga_domagala@mzk.nowytarg.pl
nr wew. 26 dyrektor zakładu, mail: robert_chowaniec@mzk.nowytarg.pl
nr wew. 27 kadry, mail: krystyna_sikora@mzk.nowytarg.pl

Dyspozytor MZK

nr tel. (18) 266-58-83 kom. 0504 094 448
w godz. 5.00 -23.00 w dni robocze
w godz. 5.00 – 22.00 w dni wolne od pracy


Kasa biletowa czynna:
Poniedziałek 7.00 – 13.00, 14.00 – 15.45
Wtorek – Czwartek 7.00 – 14.30
Piątek 7.00 – 13.30
Przerwa 10.30 – 10.45

Dane do Fakturowania

Nabywca

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ,
NIP 735-001-40-12
Odbiorca

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a,
34-400  Nowy Targ

Załączniki: