Dozorowanie Zajezdni MZK

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Prawo zamówień publicznych  tj. Dz.U. 2018 poz. 1986)

Przedmiot postępowania: dozorowanie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu 
Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w 2019 r.

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 07.12.2018 r.

Załączniki: