Zapytanie ofertowe na dostawę oleju silnikowego wraz z opakowaniem, dostawa olejów przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ,  tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO,do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

Przedmiot postępowania: dostawa oleju silnikowego wraz z opakowaniem, dostawa olejów przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 07.12.2018r.

Załączniki: