Zapytanie ofertowe na usługi rewizorskie 2019

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986).

Przedmiot postępowania: usługi rewizorskie w 2019 r. Termin realizacji zamówienia od 05.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ofertę należy złożyć  do dnia 04.01.2019 r.

Załączniki: