sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZK w zakresie wynikającym z uregulowań Kodeksu pracy (Rozdz. VI art. 226 – 233) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175.)

Termin składania ofert cenowych do dnia 10.12.2019 r. w siedzibie zamawiającego.

Jedynym kryterium jest cena -100 %.

W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin zawarcia umowy.

Zaproszenie badania lekarskie 2020.pdf

Oferta na przeprowadzenie badań lekarskich 2020.pdf

umowa na badania 2020r.pdf

Umowa klauzula powierzenia RODO 2020.pdf

informacja o wyborze

Informacja owyborze wykonawcy-badanie.pdf