PRZYWITANIE LATA ZMIANA LOKALIZACJI PRZYSTANKÓW

W dniu 29 czerwca 2024 r. na Rynku Nowego Targu organizowana będzie impreza pn. „Przywitanie Lata”.

W tych dniach zamknięty zostanie RYNEK dla ruchu pojazdów.

Przystanki: MZK Rynek I przeniesiony na ulicę Kościelną (zatoka przy szkole), Rynek II przeniesiony na Harcerską koło Kina.

Od strony południowej z ul. Kościuszki nie będzie możliwości wjazdu w stronę Rynku, dlatego należy skręcić w lewo lub prawo na skrzyżowaniu z ul. Kościelną i ul. Krasińskiego. Od strony zachodniej z ul. Kolejowej możliwy będzie przejazd w prawo na ul. Kazimierza Wielkiego.

Od strony południowej z ul. Szaflarskiej możliwy będzie przejazd w prawo na ul. Harcerską.

W związku z koniecznością przejazdu autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji na ul. Sokoła (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej) odwrócony zostanie kierunek ruchu drogi jednokierunkowej.

W imieniu organizatorów i własnym, przepraszam za utrudnienia wynikające ze zmiany organizacji ruchu.