ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA UL. GREL NA ODCINKU OD UL. ŚW. ANNY DO UL. KRAKOWSKIEJ

Wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie ul. Grel … i zrzutu wody opadowej do potoku Czarny Dunajec”
TBP Łukaszczyk Sp. j. os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary informuje, że w związku z budową, przebudową i remontem odwodnienia i sieci
wodociągowej zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Grel na odcinku od wiaduktu nad ul. Krakowską do budynku nr 17,
około 100m od skrzyżowania z ul. Św. Anny w Nowym Targu.
Planowany termin zamknięcia drogi: 06.06.2024 – 31.07.2024 r.
W związku z powyższym zgodnie z zatwierdzoną przez Powiatowy Zarząd Dróg zastępczą organizacją ruchu opracowaną przez
wykonawcę, ruch odbywać się będzie zgodnie z załączonymi mapami.

Mając powższe na uwadze, MZK zmuszone jest do wyłaczenia przystanku Grel-Skotnica. Najbliższe przystanki to ul. Świętej Anny lub Skotnica