Uwaga od 16.07.2022 zostanie uruchomiony przystanek Krzywa

W związku z zakończeniem I etapu robót na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Krzywą Urząd Miasta Nowy Targ w imieniu wykonawcy inwestycji Firmy Kiernia Spółka z o. o. oraz zarządców sieci i infrastruktury technicznej informuje, że w dniu 15.07.2022 r. po godzinach popołudniowych przedmiotowe skrzyżowanie zostanie przywrócone do ruchu. W tym czasie rozpocznie się II, a następnie III etap robót polegający na remoncie w systemie połówkowym odcinka ul. Królowej Jadwigi od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego, na którym obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w stronę ronda. Kontynuowany będzie objazd Drogą Krajową nr 49 dla pojazdów jadących od ronda im. Jadwigi Apostoł Staniszewskiej do ul. Krzywej.

Natomiast na odcinku ul. Królowej Jadwigi od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Krzywej przywrócony zostanie ruch jednokierunkowy. Prosimy o niepozostawianie pojazdów na zatoce postojowej oraz placu budowy.

Roboty prowadzone będą w godzinach od 6:00 do 17:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Prosimy mieszkańców i kierowców o cierpliwość oraz wyrozumiałość w związku z utrudnieniami wynikającymi ze zmiany organizacji ruchu. Jednocześnie w imieniu Wykonawcy prosimy o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.