ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W DNIU 18.06.2022 R.

W dniu 18 czerwca 2022 r. na Rynku w Nowym Targu organizowane będzie wydarzenie pn. „Przywitanie Lata”.

W tym dniu zamknięte zostaną dla ruchu wszelkich pojazdów ul. Św. Katarzyny, ul. Szkolna oraz pierzeje Rynku: południowa, północna i zachodnia, nie dotyczy skrzyżowania z ul. Kolejową i ul. Kazimierza Wielkiego.

Objazd prowadzony będzie ul. Kościuszki, wschodnią pierzeją Rynku i ul. Szaflarską. W tym okresie wprowadza się ruch dwukierunkowy na pierzei wschodniej ul. Rynek i ul. Szaflarskiej na odcinku od ul. Rynek do ul. Królowej Jadwigi oraz obustronny zakaz postoju na w/w ulicach.

W tym czasie ruch w obrębie Rynku będzie utrudniony ze względu na zwiększony ruch pieszy.

Przepraszamy za utrudnienia wynikające ze zmiany organizacji ruchu.