Uwaga utrudnieniu w ruchu drogowym ul. Krzywa/ Królowej Jadwigi

W związku z planowaną przebudową przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego w Nowym Targu zleconą przez Urząd Miasta, w imieniu wykonawcy inwestycji Firmy Kiernia Spółka z o. o. oraz zarządców sieci i infrastruktury technicznej informuje się, że wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na przedmiotowym odcinku ulicy:

od 02.05.2022r. w okresie około jednego tygodnia planuje się przebudowę infrastruktury technicznej na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Krzywą.

W tym celu zostanie zamknięty wjazd i wyjazd z każdej strony w ul. Krzywą. Możliwy będzie przejazd (zawężenia do jednego pasa ruchu) ul. Królowej Jadwigi na wprost w kierunku ronda na zachód.

W dalszym terminie w okresie około 3 tygodni planuje się na czas wykonywania wyniesionego skrzyżowania całkowite zamknięcie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Krzywą. Na ten czas zaplanowany jest objazd ul. Szaflarską i drogą krajową nr 49 al. Tysiąclecia oraz ul. Kilińskiego.

W celu umożliwienia ruchu na os. Topolowe odcinek ul. Królowej Jadwigi (od ul. K. Wielkiego do ul. Krzywej) będzie tymczasowo dwukierunkowy, a ustawienie miejsc postojowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania po południowej stronie ulicy zostanie zmienione na równoległe (opłata za parkowanie będzie nadal obowiązywała).

Planowana jest również zmiana lokalizacji przystanku autobusowego znajdującego się w ciągu ul. Krzywej przy Miejskim Centrum Kultury na tymczasową lokalizację na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. K. Wielkiego do ul. Szaflarskiej.

Roboty prowadzone będą w godzinach od 6:00 do 17:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy mieszkańców i kierowców o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z utrudnieniami wynikającymi ze zmiany organizacji ruchu. Jednocześnie w imieniu Wykonawcy prosimy o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.