Zmina cen biletów od 01.01.2022 r.

Miejski Zakład Komunikacji informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXXV/385/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj.  Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 r.  poz. 7331) z dniem 01.01.2022 r. zostanie wprowadzona nowa taryfa cenowa opłat za przejazdy autobusami komuniacji miejskiej.

Taryfa:

  • Gminna - granice administracyjne Miasta Nowy Targ bądź gminy Nowy Targ lub gminy Szaflary pod warunkiem nie przekraczania granic gminy.
  • Miejsko/Gminna – obowiązuje na terenie sieci komunikacyjnej obsługiwanej przez MZK.
  • cennik biletów
  •