Skrócenie kursów do Zajezdni MZK

Szanowni Państwo

W związku z tworzącymi się "korkami na ul. Konfederacji Tatrzańskiej, a co za tym idzie dużymi opóżnieniami autobusów

z dniem 25.11.2021 podjęto decyzję o skróceniu kursów mających dojeżdzać na Plac Targowy do nowo powstałego przystanku

zlokalizowanego naprzeciw zajezdni MZK na ul. Konfederacji Tatrzańskiej.