Zamnknięcie Aleji Tysiąclecia

GDDKiA poinformowała, że w związku przebudową skrzyżowania DK49 z ul. Szaflarską, od poniedziałku 22 listopada do piątku 26 listopada planowane jest całkowite zamknięcie DK49 (prawej strony) na odcinku 450 m od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania typu rondo z ul. Sikorskiego.

W związku z powyższym MZK informuje, że przystanek Szaflarska/Aleje dawny Ośrodek Zdrowia zostaje wyłączony z ruchu.

Objazd dla linii 4, 6, 8, 9 odbywa się ul. Ku Studzionkom, Gen. Sikorskiego, Rondo St. Wyszyńskiego, Bereki, Waksmundzka, Rynek.

Objazd dla linii 1, 2, 3, 5, 8, 10  wjeżdzających do centrum odbywa się ul. Kilińskiego, Kolejowa, Rynek