Zamknięte Aleje Tysiąclecia

GDDKiA poinformowała, że w związku przebudową skrzyżowania DK49 z ul. Szaflarską, od poniedziałku 15 listopada do czwartku 18 listopada planowane jest całkowite zamknięcie DK49 (lewej strony) na odcinku 300 m od ronda Kard. Wyszyńskiego (ul. Sikorskiego) do skrzyżowania                   z ul. Kopernika.

W związku z powyższym MZK informuje, że przystanek Szaflarska/Aleje dawny Ośrodek Zdrowia zostaje wyłączony z ruchu.

Objazd dla linii 4, 6, 8, 9 odbywa się ul. Ku Studzionkom, Gen. Sikorskiego, Rondo St. Wyszyńskiego, Bereki, Waksmundzka, Rynek.

Objazd dla linii 1, 2, 3, 5, 8, 10  wjeżdzających do centrum odbywa się ul. Kilińskiego, Kolejowa, Rynek