Roboty na Alejach Tysiąclecia

W związku z wykonywaniem robót polegających na regulacji studzionek umieszczonych w drodze krajowej

Aleje Tysiąclecia, powstają utrudnienia w ruchu drogowym, a co zatym idzie opóżnienia w kursowaniu autobusów MZK.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, przedmiotowe opóżnienia są skutkiem wykonywanych prac.