kursy z oznaczeniem S

W oparciu decyzje Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji o przedłużeniu nauczania zdalnego w klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych,
MZK nie obsługuje kursów szkolnych z oznaczeniem S.

Przywrócenie kursów nastąpi po przywróceniu normalnego trybu nauczania