Zmiana cen biletów od 01.01.2021 r.

Miejski Zakład Komunikacji informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXIV/261/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj.  Małopolskiego z dnia 23 listopada 2020 r.  poz. 7145) z dniem 01.01.2021 r. zostanie wprowadzona nowa taryfa cenowa opłat za przejazdy autobusami komuniacji miejskiej.

Taryfa:

  • Gminna - granice administracyjne Miasta Nowy Targ bądź gminy Nowy Targ lub gminy Szaflary pod warunkiem nie przekraczania granic gminy.
  • Miejsko/Gminna – obowiązuje na terenie sieci komunikacyjnej obsługiwanej przez MZK.

Nowy cennik biletów MZK