Zmiana organizacji ruchu

W związku z prowadzonymi robotami remontowi na ul. Kościuszki, zachodzi konieczność zmiany trasy przebiegu linii oraz wyłączania przystanków

przy MOPS na ul. Kościuszki oraz Rondo Ks. J. Tischnera w kierunku Kowańca