Kursy szkolne oznaczenie S

Od dnia 19.10. 2020 rząd w strefach czerwonych wprowadził dla uczelni i szkół ponadpodstawowych naukę zdalną.

Na podstawie frekwencji w poniedziałkowych kursach z oznaczeniem S - kursuje w dni nuki szkolnej, MZK podejmie decyzję

o utrzymaniu bądź zawieszeniu omawIanych kursów.