Zmiany w rozkładzie jazdy

Mając na uwadze frekwencję w poszczególnych kursach oraz okres wakacji letnich,

z dnien 22.06.2020 w prowadza się zmiany w rozkładzie jazdy MZK.