Nowotarska Karta Dużej Rodziny

Uprawnienia do ulgowych przejazdów w MZK Nowy Targ - podstawa prawna uchwała Rady Miasta Nowy Targ (ulga dodatkowa 30% - Nowotarska Karta Dużej Rodziny) - dotyczy biletów miesięcznych i okresowych
Uprawnieni – podstawa prawna Dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi
Członkowie rodzin wielodzietnych Na podstawie Nowotarskiej Karty Dużej Rodziny

Cennik biletów

Okresowy 30 dniowy Na 1 linię, normalny, NKDR 53,90 zł
Na 1 linię, ulgowy ustawowy, NKDR - 50% 26,95 zł
Na 1 linię, ulgowy gminny, NKDR - 40% 32,34 zł
Sieciowy, normalny, NKDR 69,30 zł
Sieciowy, ulgowy ustawowy NKDR - 50% 34,65 zł
Sieciowy, ulgowy gminny NKDR - 40% 41,58 zł