Taryfa Opłat

Uchwały NR NR XIV/152/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 18 listopada 2019 r., informujemy, że z dniem 01.01.2020r. został wprowadzony nowy cennik usług taryfowych w przejazdach autobusami komunikacji MZK W Nowym Targu.

  • Gminna - granice administracyjne Miasta Nowy Targ bądź gminy Nowy Targ lub gminy Szaflary pod warunkiem nie przekraczania granic gminy.
  • Miejsko/Gminna – obowiązuje na terenie sieci komunikacyjnej obsługiwanej przez MZK.

Taryfa opłat:

Rodzaj biletu Zasięg obowiązywania
Gminna Miejsko/Gminna
Jednorazowy hybrydowy (60min) normalny 3,00 z 4,00 zł
ulgowy ustawowy - 50% 1,50 zł 2,00 zł
ulgowy gminny - 40% 1,80 zł 2,40 zł
180 minutowy normalny 4,00zł 6,00 zł
ulgowy ustawowy - 50% 2,00zł 3,00 zł
ulgowy gminny - 40% 2,40zł 3,60 zł
karnet 10-cio przejazdowy normalny 27,00 zł 36,00 zł
ulgowy ustawowy - 50% 13,50 zł 18,00 zł
ulgowy gminny - 40% 16,20 zł 21,60 zł
okresowy 30 dniowy na 1 linię, normalny 66,00 zł 88,00 zł
na 1 linię, ulgowy ustawowy - 50% 33,00 zł 44,00 zł
na 1 linię, ulgowy gminny - 40% 39,60 zł 52,80 zł
na 1 linię, normalny, NKDR 46,20 zł -
na 1 linię, ulgowy ustawowy, NKDR - 50% 23,10 zł -
na 1 linię, ulgowy gminny, NKDR - 40% 27,60 zł -
sieciowy, normalny 88,00 zł 110,00 zł
sieciowy, ulgowy ustawowy - 50% 44,00 zł 55,00 zł
sieciowy, ulgowy gminny - 40% 52,80 zł 66,00 zł
sieciowy, normalny, NKDR 61,60 zł -
sieciowy, ulgowy ustawowy - 50% 30,80 zł -
sieciowy, ulgowy gminny - 40% 36,90 zł -