Taryfa Opłat

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/385/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj.  Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 r.  poz. 7331) z dniem 01.01.2022 r. zostaje wprowadzona nowa taryfa cenowa opłat za przejazdy autobusami komuniacji miejskiej.

obowiązywanie taryf

  • Gminna - granice administracyjne Miasta Nowy Targ bądź gminy Nowy Targ lub gminy Szaflary pod warunkiem nie przekraczania granic gminy.
  • Miejsko/Gminna – obowiązuje na terenie sieci komunikacyjnej obsługiwanej przez MZK.

Taryfa opłat:

Rodzaj biletu Zasięg obowiązywania
Gminna Miejsko/Gminna
60 minutowy normalny 4,00 z 5,00 zł
ulgowy ustawowy - 50% 2,00 zł 2,50 zł
ulgowy gminny - 40% 2,40 zł 3,00 zł
180 minutowy normalny 5,00zł 7,00 zł
ulgowy ustawowy - 50% 2,50zł 3,50 zł
ulgowy gminny - 40% 3,00zł 4,20 zł
karnet 10-cio przejazdowy normalny 36,00 zł 45,00 zł
ulgowy ustawowy - 50% 18,00 zł 22,50 zł
ulgowy gminny - 40% 21,60 zł 27,00 zł
okresowy 30 dniowy na 1 linię, normalny 88,00 zł 110,00 zł
na 1 linię, ulgowy ustawowy - 50% 44,00 zł 55,00 zł
na 1 linię, ulgowy gminny - 40% 52,80 zł 66,00 zł
na 1 linię, normalny, NKDR 61,60 zł -
na 1 linię, ulgowy ustawowy, NKDR - 50% 30,80 zł -
na 1 linię, ulgowy gminny, NKDR - 40% 36,96 zł -
sieciowy, normalny 110,00 zł 154,00 zł
sieciowy, ulgowy ustawowy - 50% 55,00 zł 77,00 zł
sieciowy, ulgowy gminny - 40% 66,00 zł 92,40 zł
sieciowy, normalny, NKDR 77,00 zł -
sieciowy, ulgowy ustawowy - 50% 38,50 zł -
sieciowy, ulgowy gminny - 40% 46,20 zł -