ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUG REZWIZORSKICH NA TERENIE DZIAŁANIA MZK W NOWYM TARGU W 2024

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu klasycznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 130 000 zł  (sto trzydzieści tysięcy), do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)..

Przedmiot postępowania: usługi rewizorskie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Ofertę należy złożyć  do dnia 15.12.2023 r

Zaproszenie do udzialu w postępowaniu

Wzór umowy

Formularz Ofertowy 2024

Informacja o wyborze wykonawcy