Wykonywanie usług sprzątania w pomieszczeniach zlokalizowanych na zajezdni MZK oraz sprzątanie autobusów

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na wykonanie usług sprzątania

termin składania ofert do 15.12.2023 r.

w siedzibie MZK w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a,

dopuszcza się możliwość skłdania ofert na adres email; mzk@nowytarg.pl

Zaproszenie do składania Ofert

Formularz Ofertowy

projekt umowy,

Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty