Zapytanie ofertowe na dostawę nowych części zamiennych do autobusów MZK

Przedmiotem zapytania ofertowego  jest dostawa (na zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania )  transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w Nowym Targu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 roku, nowych  nieużywanych części zamiennych do autobusów miejskich:

  1. SOLARIS URBINO + LE,
  2. SOLBUS SN-11,
  3. Autosan San-City M09LE,
  4. ISUZU NovoCiti Life
  5. Kapena Urby,
  6. Samochodów osobowych Fiat Doblo 2011r 1,6L/77 kW  oraz Opel Vivaro 2004r 2,5L/99 kW

Termin składania ofert do 21.12.2023r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres; mzk@nowytarg.pl

Przedmiot zapytania został określony szacunkowo. Faktyczna ilość i asortyment będą zależne od bieżących potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach ilości i asortyment części nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji mniejszych potrzeb Zamawiającego.

Zaproszenie do udziału w zamówieniu klasycznym

projket umowy

Formularz ofertowy

Załacznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 1c

Załącznik 1d

Załącznik 1e

Załącznik 1f