Zapytanie ofertowe na wykonanie usług polegających na regeneracji części i podzespołów samochodowych.

Termin składania ofert cenowych:  do dnia 15.12.2023 r. w siedzibie zamawiającego.

Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres; mzk@nowytarg.pl

Jedynym kryterium jest cena -100%

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Leszek Gołębiowski tel. 18-266-58-82

Zaproszenie do składania ofert

Zącznik Ofertowy

wzór umowy

Informacja o wyborze wykonawcy