Dostawa oleju silnikowego wraz z opakowaniem, dostawa olejów przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 15.12.2023 r. Ofertę należy złożyć w siedzibie zmawiającego w Nowym Targu ul. Konfederacji  Tatrzańskiej 1a.

dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres; mzk@nowytarg.pl

Jedynym kryterium jest cena -100 %.

Zaproszenie do udziału w zamówieniu klasycznym

Formularz ofertowy

wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty