Wykonywanie usług sprzątania w pomieszczeniach zlokalizowanych na zajezdni MZK oraz sprzątanie autobusów

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na wykoniu usług sprzatania

termin skłdania ofert do 16.12.2022 r.

w siedzibie MZK w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a

Zaproszenie do składania ofert na usługi sprzątania w 2023r

Firmularz Ofertowy Usługi sprzątania 2023

projekt umowy na wykonanie usługi sprzatania 2023

Informacja o złożonych ofertach i wyborze wykonawcy