Zapytanie ofertowe na wykonanie usług rezwizorskich na terenie działania MZK w Nowym Targu w 2023

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Przedmiot postępowania: usługi rewizorskie w 2023 r. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ofertę należy złożyć  do dnia 16.12.2022 r

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie usług kontroli biletów

Oferta na wykonanie uslug kontroli biletów w 2023

Projekt umowy-kontrola 2022

Informacja o wyborze Oferenta