Zapytanie ofertowe na wykonanie usług polegających na regeneracji części i podzespołów samochodowych.

Termin składania ofert cenowych:  do dnia 15.12.2021 r. w siedzibie zamawiającego.

Jedynym kryterium jest cena -100%

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Leszek Gołębiowski tel. 18-266-58-82

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi regeneracji

Załącznik ofertowy

Projekt umowy na wykonanie usług regeneracji w 2022 r.

informacja o wyborze wykonawcy usługi regeneracji części