Dostawa oleju silnikowego wraz z opakowaniem, dostawa olejów przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 15.12.2021 r. Ofertę należy złożyć w siedzibie zmawiającego w Nowym Targu ul. Konfederacji  Tatrzańskiej 1a.

Jedynym kryterium jest cena -100 %.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju i smarów na 2022.pdf,

Formularz ofertowy

Projekt umowy-oleje i smary.pdf

Informacja o wyborze wykonawcy na dostawę olejów i smarów 2022.pdf