Zapytanie ofertowe na dostawę nowych części zamiennych do autobusów MZK

Przedmiotem zapytania ofertowego  jest dostawa (na zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania )  transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w Nowym Targu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku, nowych  nieużywanych części zamiennych do autobusów miejskich:

  1. Kapena Urby,
  2. Autosan H-7,
  3. Autosan San-City M09LE,
  4. SOLBUS SN-11,
  5. SOLARIS URBINO + LE,
  6. ISUZU NovoCiti Life
  7. Samochodów osobowych Fiat Doblo 2011r 1,6L/77 kW  oraz Opel Vivaro 2004r 2,5L/99 kW

Termin składania ofert do 22.12.2021 r. do godz. 13.00

Przedmiot zapytania został określony szacunkowo. Faktyczna ilość i asortyment będą zależne od bieżących potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach ilości i asortyment części nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji mniejszych potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zaproszenie do składania ofert

Załacznik nr 1A - KAPENA, Załącznik nr 1B -AutosanH-7.pdf, Załącznik nr 1C AUTOSAN SanCity M09LE.pdf,

Załącznik nr 1D Solbus.pdf, Załacznik nr 1E Opel Vivaro + Fiat Doblo.pdf, Załacznik nr 1F Isuzu NovoCiti Life.pdf,

Załacznik nr 1G Solaris Urbino + LE.pdf

Formularz Ofertowy.pdf

Projekt umowy 2022.pdf

Informacja o wyborze dostawcy