Zapytanie ofertowe na wykonanie usług rezwizorskich na terenie działania MZK w Nowym Targu

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

Przedmiot postępowania: usługi rewizorskie w 2021 r. Termin realizacji zamówienia od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

Ofertę należy złożyć  do dnia 22.01.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

oferta na wykonanie usług rewizorskich

projekt umowy na usługi rewizorskie