Zapytanie ofertowe na wykonanie usług rezwizorskich na terenie działania MZK w Nowym Targu

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

Przedmiot postępowania: usługi rewizorskie w 2021 r. Termin realizacji zamówienia od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Ofertę należy złożyć  do dnia 22.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert na usługi rewizorskie

Oferta na wykonanie usług rewizorskich w 2021

wzór umowy

informacja o unieważnieniu postępowania