Zapytanie ofertowe na dostawę nowych części zamiennych do autobusów MZK

Przedmiotem zapytania ofertowego  jest dostawa (na zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania )  transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w Nowym Targu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 roku, nowych  nieużywanych części zamiennych do autobusów miejskich:

  1. Kapena Urby,
  2. Autosan H-7,
  3. Autosan San-City M09LE
  4. SOLBUS SN-11
  5. Samochodów osobowych Fiat Doblo 2011r 1,6L/77 kW  oraz Opel Vivaro 2004r 2,5L/99 kW

Termin składania ofert do 23.12.2020 r. do godz. 13.00

Przedmiot zapytania został określony szacunkowo. Faktyczna ilość i asortyment będą zależne od bieżących potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach ilości i asortyment części nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji mniejszych potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

zaproszenie do składania ofert

załącznik nr 1A, Załącznik nr 1B, Załącznik nr 1C,

Załącznik nr 1D, Załącznik nr 1E

Oferta zał nr 2

Projekt umowy zał nr 3

Informacja o wyborze oferenta