Zapytanie ofertowe na dostawę nowych części zamiennych do autobusów MZK

Przedmiotem zapytania ofertowego  jest dostawa (na zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania )  transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w Nowym Targu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 roku, nowych  nieużywanych części zamiennych do autobusów miejskich:

  1. Kapena Urby,
  2. Autosan H-7,
  3. Autosan San-City M09LE
  4. SOLBUS SN-11
  5. Samochodów osobowych Fiat Doblo 2011r 1,6L/77 kW  oraz Opel Vivaro 2004r 2,5L/99 kW

Termin składania ofert do 20.12.2019 r.

Przedmiot zapytania został określony szacunkowo. Faktyczna ilość i asortyment będą zależne od bieżących potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach ilości i asortyment części nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji mniejszych potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacja o wyborze oferenta

/file/get/przetargi/Cz%C4%99%C5%9Bci/Informacja%20o%20wyborze%20wykonawcy-cz%C4%99sci%20zam.pdf

Zaproszenie do składania ofert.pdf

załącznik 1A.pdf

załącznik nr.1B.pdf

Załącznik nr. 1C.pdf

Załącznik nr. 1D.pdf

Załącznik nr. 1E.pdf

Formularz Ofertowy.pdf

Projekt umowy na dostawę części zamiennych.pdf

Klauzula RODO.pdf