Zapytanie ofertowe na wykonianie usługi pn. Dozorowanie Zajezdni MZK

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2019 poz. 1843)

Przedmiot postępowania: dozorowanie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu 
Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w 2020 r.

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 20.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

/file/get/przetargi/Dozorowanie/Informacja%20o%20wyborze%20wykonawcy-doz%C3%B3r%20brutto.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na dozorowanie 2020.pdf

Oferta na dozorowanie.pdf

wózr umowy-dozorowanie 2020.pdf

Klauzula RODO.pdf