Zapytanie ofertowe na wykonanie usług polegających na regeneracji części i podzespołów samochodowych.

Termin składania ofert cenowych:  do dnia 12.12.2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego.

Jedynym kryterium jest cena -100%

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Leszek Gołębiowski tel. 18-266-58-82

Zaproszenie do składania ofert naregenerację części 2020.pdf

Projekt umowy na regenerację 2020.pdf

Załacznik do oferty. pdf

Klauzula RODO.pdf

informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy-regeneracja.pdf